Reglament 33ª volta a peu a Villanueva de Castellón ARTICLE 1 La 33ª edició de la volta a peu a Villanueva de Castellón, que estarà organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Villanueva de Castellón i el Club Multiesport “El Castellet”. La prova es realitzarà el dissabte 19 de agost de 2017: a partir de les – 18:00 h. categories inferiors – 19:30 h. cursa absoluta   ARTICLE 2.- CIRCUIT El circuit està medit amb GPS, amb una distància total de 8 qm. L’eixida i l’arribada estaran situades al parc de l’estació.   ARTICLE 3.- CATEGORIES INFERIORS (es calcula per any de naixement)   EDAT DISTÀNCIA HORA QUERUBINS 0 – 4 anys 100 m. 18:00h (No competitiva) PRE-BENJAMÍ 5 – 6 anys 300 m. a continuació (No competitiva) BENJAMÍ 7 – 9 anys 600 m. a continuació (No competitiva) ALEVÍ M/F 10 – 12 anys 1,2 qm. a continuació
  • 3 primers M/F
  • 1er local M/F
INFANTIL M/F 13 – 15 anys 2,2 qm. a continuació
  • 3 primers M/F
  • 1er local M/F
ELS PREMIS NO ES PODRAN ACUMULAR EN LES CATEGORIES INFERIORS.   ELS PREMIS DE LES CATEGORIES INFERIORS S’ENTREGARÀN AL ACABAR L’ULTIMA PROVA.   CURSA ABSOLUTA 8 qm. 19:30h. (es calcula per any de naixement)   ARTICLE 4.- PREMIS CURSA ABSOLUTA
  • Trofeu per a les 3 primeres persones classificades absolutes masculí i femeni.
  • Medalles per a les 3 primeres persones classificades absolutes masculí i femeni de cada categoria.
  • Trofeu per a les 3 primeres persones classificades locals absolutes masculí i femeni.
  Els premis es podràn acumular   ARTICLE 5.- INSCRIPCIONS La quota d’inscripció serà de 1 € euro, que es tindran que pagar al recollir el pitral. Es considera local al nascut,empadronat o resident amb un any d’antiguitat a Villanueva de Castellòn . El termini per a realitzar la mateixa per  internet fins al 18 d’agost de 2017, www.caelcastellet.org INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA serà de 1€.   EDAT DISTANCIA HORA 19:30h SENIOR M/F 16 – 34 anys 8 qm. VETERÀ A M/F 35 – 44 anys 8 qm. VETERÀ B M/F 45 – 54 anys 8 qm. VETERÀ C M/F 55 o més 8 qm. LOCAL M/F ABSOLUT 8 qm.   ARTICLE 6.- Serà desqualificat tot atleta que no complisca les distàncies marcades, o no porte el pitral ben visible sobre el pit i sense doblegar. La inscripció en la prova implica la total acceptació de les presents normes. ARTICLE 7.- Els servicis mèdics estaran ubicats en el ambulatori situat al mateix parc de l’estació, on es disposarà d’una ambulància i un equip mèdic que atendrà als atletes que ho pugen necessitar. ARTICLE 8.- L’organització disposarà de servici de vestuari i dutxes per als participants en el Poliesportiu Municipal Antoni Escuriet. ARTICLE 9.- Els pitrals  s’entregaran a partir de les 17:30 hores fins a les 19:00 hores. Per a poder retirar el dorsal  OBLIGATORI PRESENTAR EL DNI , PASSAPORT O PERMÍS DE CONDUIR. ARTICLE 10.- Existirà un lloc d’avituallament i espongues al llarg del recorregut i un avituallament en l’arribada. ARTICLE 11.- El circuit estarà restringit al tràfec comptant amb membres de policia local,i voluntaris per al control del mateix. ARTICLE 12.- Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els atletes amb moto, bicicleta, o qualsevol altre vehicle, la policia local tindrà permís per a retirar-los del circuit per a evitar possibles d’accidents. El recorregut no és apte per a cadira de rodes. ARTICLE 13.- L’organització està coberta per una assegurança de Responsabilitat Civil. Totes les participants estaran cobertes per una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents esportius. La participació en la cursa està baix la responsabilitat i propi risc de les participants. La participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apta per a realitzar la cursa, no obstant i això, totes les participants oficialment inscrites estaran cobertes amb una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per danys a tercers, així com d’accident esportiu concertada amb l’Ajuntament de Villanueva de Castellòn, que es produeixin com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova d’acord amb el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi i mai com a causa d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i articulat del reglament, lesió o falsificació de les dades de la participant en la inscripció … ni les produïdes en els desplaçaments cap a la prova o des del lloc on se celebri la mateixa. Tota persona que participa en la prova sense inscriure’s correctament, quedarà fora d’aquesta assegurança. ARTICLE 14.- Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present reglament,declarant-se trobar-se en bones condicionen físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva. ARTICLE 15.- D’acord amb els interessos promocionals de la 33ª Volta a peu a Villanueva de Castellón, els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtesa en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, radio o TV. ARTICLE 16.- PATROCINADORS AJUNTAMENT DE VVA. DE CASTELLÓN